วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รายงานตัวค่ะ

       WELCOME


เลขปรจำตัว 01344
ชื่อ นางสาว มารียะ  นามสกุล จิตภาค
ที่อยู่ปัจจุบัน 96/1 หมู่ 7 ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110
วันเกิด  29 กันยายน 2537
E-mail : ma_ree_yah@hotmail.com
โรงเรียนประถมต้น :โรงเรียนบ้านใต้
โรงเรียนประถมปลาย:  โรงเรียนบ้านใต้
โรงเรียนมัธยมต้น:  โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนมัธยมปลาย : โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ
คณะที่ใฝ่ฝัน : คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาต่างประเทศ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
บิดา: นาย หมัดสัน จิตภาค
มารดา :นาง ฝ่าลีด๊ะ  จิตภาค
อาชีพบิดา:  ธุรกิจส่วนตัว
อาชีพมารดา : ธุรกิจส่วนตัว
มัสยิดบ้านควนเหนือ
คติ : คนเราเลือกที่จะเกิดไม่ได้......................แต่เลือกที่จะเป็นได้
สีที่ชอบ: ชมพู, ฟ้า,ส้ม
เลขที่ชอบ:  17,  29,  9
การ์ตูนที่ชอบ:  คิตตี้ 
my facebook
                 
   


         .......Never Stop Love  U.......

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น